Werkervaring

Consultaties

 – Speedconsultaties over het omgaan met hoogbegaafdheid tijdens “de week van de hoogbegaafdheid” in 2017, 2018, 2019.

– Telefonische consultaties van ouders over de begeleiding van hun kind die op de middelbare school dreigt vast te lopen door onderpresteren en/of faalangst

– Consultaties omtrent de aannemelijkheid van hoogbegaafdheid ondanks een levensloop vol met problemen en diagnoses

– Consultaties omtrent de aannemelijkheid van hoogbegaafdheid en de mogelijkheden om beter in verbinding te blijven met zichzelf en tegelijkertijd meer waardevolle relaties met anderen aan te kunnen gaan

– Consultaties omtrent het beter leren begrijpen en hanteren van de eigen hoog sensitiviteit

– Consultatie omtrent de vraag of de eigen specifieke levensgebeurtenissen te maken zouden kunnen hebben met een autisme spectrum stoornis en/of hoogbegaafdheid

– Consultaties omtrent de vraag hoe hoogbegaafdheid al dan niet expliciet in te zetten in het werk

– Consultatie omtrent hoogbegaafdheid en Asperger

Leerprocesbegeleiding/Coaching

– Coaching van een jonge vrouwelijke professional in het handiger leren omgaan met voor haar lastige situaties op het werk, het ontwikkelen van meer zelf vertrouwen en het meer zelfsturing geven op de eigen loopbaan als hoogbegaafde met veel potentie (midden 20)

– Huiskamersessie binnen een gezin om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over hoogbegaafdheid en hoe dat vermoedelijk van invloed is geweest op het leven, de schoolloopbaan en sociaal-emotionele ontwikkeling van de inmiddels jongvolwassen dochter (vader, moeder, zusje en dochter)

– Doorbraakcoaching met behulp van het eigen My Full Potential profiel van een met zichzelf worstelende hoogbegaafde zelfstandig ondernemer (eind 30)

-Drie maandentraject van een vrouwelijke arts gericht op het leren accepteren en doorzien van de rol van haar hoogbegaafdheid in haar levensloop en werk tot nu toe. Plus het het ontdekken van een alternatief loopbaanperspectief en de weg naar realisatie daarvan (midden 40)

-Zes maandentraject van een vermoedelijk zeer hoogbegaafde vrouw gericht op het leren begrijpen en hanteren van haar talenten, kwaliteiten en valkuilen in haar verdere professionele loopbaan (begin 30)

-Negen maandentraject van een super slimme senior professional gericht op het hervinden van zijn plezier in het werk en het verbeteren van intercollegiale contacten (begin 60)

-Kort coachingstraject van een enthousiaste en gedreven hoogbegaafde professional gericht op het ontdekken van nieuwe loopbaanmogelijkheden en het zetten van nieuwe stappen (eind 30)

-Kort coachingstraject van een vermoedelijk hoogbegaafde man gericht op het ontdekken en leren hanteren van zijn kwaliteiten en valkuilen (begin 50)

-Kort en intensief coachingstraject van een hoogbegaafde professional gericht op het nemen van meer regie op de eigen loopbaan en levensinvulling (begin 30)

-Outplacementtraject van een bijzonder brein gericht op het vinden van een beter passende toekomstige functie en werkomgeving (senior professional begin 50)

-Korte coaching van een studerende moeder met depressieve klachten gericht op het krijgen van meer inzicht in de eigen specifieke manier van hoogbegaafd zijn en het goed leren hanteren van de eigen energiebalans (midden 30)

-Re-integratietraject met behulp van het eigen MY Full Potential Profiel gericht op duurzaam herstel van het arbeidsvermogen (senior professional eind 40)

-Doorbraakcoaching met behulp van het eigen My Full Potential profiel van een worstelende vrouwelijke professional (begin 40)

-Intensieve emergency coaching gericht op stress reductie en burnout preventie van een senior medewerkster van een grote organisatie (eind 40)

-Individuele coaching van een hoogbegaafde onderneemster bij het leren hanteren van haar persoonlijke kwaliteiten en eigenaardigheden (midden 30)

-Individuele coaching van een vrouwelijke arts in het kader van een outplacementtraject voor de laatste fase van haar loopbaan (begin 60)

-Teamcoachingssessie  van een ondernemers duo gericht op het opsporen van de angel in hun samenwerking

-Persoonlijke Topdag; Grip op jouw hoogbegaafdheid (diverse klanten)

-Persoonlijke leerprocesbegeleiding om te komen tot een maatwerkplan voor persoonlijke en professionele ontwikkeling (diverse klanten)

-Individueel coachingstraject van een als high potential aangemerkte IT-er, gericht op het ontwikkelen van zijn soft skills (begin 30)

Individueel coachingstraject van een hoogbegaafde studente met ASS kenmerken, gericht op het ontdekken van haar passie en het vinden van betaald werk (midden 20)

-Individueel coachingstraject van een senior professional, gericht op het vinden van een bij haar talenten en ontwikkeling passende nieuwe functie (eind 40)

-Individuele begeleiding (en beoordeling) van diverse Masterstudenten bij het uitvoeren van hun praktijkgerichte onderzoek (Master Organisatiecoaching, Master Facility Management & Real Estate)

-Individueel coachingstraject van een strategisch beleidsadviseur, hoogbegaafd en gepromoveerd, gericht op het in co-creatie leren vormgeven van strategische sessies (eind 30)

-Docent Methoden en Technieken van Praktijkgerichtonderzoek (Master Organisatiecoaching, Academie voor Master and Profesional Courses, Hoogse Hogeschool)

-Begeleider en mentor van de trainee groep van jonge onderzoekers (B&A Groep, Beleidsonderzoek en advies bv.)

-Individuele begeleiding (en beoordeling) van diverse afstudeeronderzoeken opgezet en uitgevoerd door WO-studenten (Psychologische Methodenleer, Gezondheidspsychologie, Gezondheidsvoorlichting en opvoeding, Verplegingswetenschap en Beleid en Management van de Gezondheidszorg)

-Tutor van diverse onderwijsgroepen (Faculteit Gezondheidswetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg)

-Trainer sociale- en beroepsvaardigheden (Social Skills Lab, Rijksuniversiteit Limburg)

Ontwerpen van leertrajecten

-Leerlijn Praktijkgerichtonderzoek, inclusief twee modules en de toetsing voor de Master Organisatiecoaching van de Haagse Hogeschool

-Basistraining en curriculum voor aanstaande Grip-coaches voor de start-up van Grip op Actie

-Programma Werken in de Nieuwbouw voor alle verhuizende onderdelen van VenJ i.s.m. BZK

-Module Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit binnen VenJ

-Verdiepingsmodules voor ervaren beleidsprofessionals van VenJ (o.a Scenario ontwikkeling)

-Expertbijeenkomsten voor zeer ervaren beleidsprofessionals van VenJ (o.a. Vakmanschap)

-Week van de Interactieve Beleidsvorming voor alle medewerkers van het Bestuursdepartement van VenJ

-Programma Interactieve Beleidsvorming (diverse leerlijnen) voor VenJ

-Basisprogramma voor startende beleidsprofessionals van VenJ

-Module en toetsitems: Test- en Toetstheorie voor de Open Universiteit Nederland

-Module en toetsitems: Inleiding in de gezondheidspsychologie voor de Open Universiteit Nederland

-Module en toetsing: Methoden en Technieken van Kwalitatief Onderzoek voor studenten Methodenleer, UvA

Vormgeven en begeleiden van ontwerp en/of verkenningstrajecten

-Voorverkenning i.v.m. te ontwikkelen leerlijn Business Skills voor leden van NVO2

-Interdepartementale verkenning naar de wenselijkheid en mogelijkheden voor een gemeenschappelijke Rijksacademie voor Beleidsprofessionals (werksessies i.s.m. het Buitenhuis)

-Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit voor beleidsprofessionals VenJ

-Methoden en technieken voor strategische beleidsontwikkeling (Strategisch Adviseurs BuZa)

-Evidence Based Beleidsontwikkeling voor beleidsprofessionals VenJ

-Interactieve Beleidsvorming voor beleidsprofessionals VenJ

-Werkgroep Faciliteren van het leren van Hoogopgeleide professionals (NVO2)

-Opzetten van trainee groep voor startende onderzoekers bij B&A Groep, beleidsonderzoek en advies bv.