Voorbeeldtrajecten

Coaching

– Coaching van een jonge vrouwelijke professional in het handiger leren omgaan met voor haar lastige situaties op het werk, het ontwikkelen van meer zelf vertrouwen en het meer zelfsturing geven op de eigen loopbaan als hoogbegaafde met veel potentie (midden 20)

– Huiskamersessie binnen een gezin om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over hoogbegaafdheid en hoe dat vermoedelijk van invloed is geweest op het leven, de schoolloopbaan en sociaal-emotionele ontwikkeling van de inmiddels jongvolwassen dochter (vader, moeder, zusje en dochter)

– Doorbraakcoaching met behulp van het eigen My Full Potential profiel van een met zichzelf worstelende hoogbegaafde zelfstandig ondernemer (eind 30)

-Drie maandentraject van een vrouwelijke arts gericht op het leren accepteren en doorzien van de rol van haar hoogbegaafdheid in haar levensloop en werk tot nu toe. Plus het het ontdekken van een alternatief loopbaanperspectief en de weg naar realisatie daarvan (midden 40)

-Zes maandentraject van een vermoedelijk zeer hoogbegaafde vrouw gericht op het leren begrijpen en hanteren van haar talenten, kwaliteiten en valkuilen in haar verdere professionele loopbaan (begin 30)

-Negen maandentraject van een super slimme senior professional gericht op het hervinden van zijn plezier in het werk en het verbeteren van intercollegiale contacten (begin 60)

-Kort coachingstraject van een enthousiaste en gedreven hoogbegaafde professional gericht op het ontdekken van nieuwe loopbaanmogelijkheden en het zetten van nieuwe stappen (eind 30)

-Kort coachingstraject van een vermoedelijk hoogbegaafde man gericht op het ontdekken en leren hanteren van zijn kwaliteiten en valkuilen (begin 50)

-Kort en intensief coachingstraject van een hoogbegaafde professional gericht op het nemen van meer regie op de eigen loopbaan en levensinvulling (begin 30)

-Outplacementtraject van een bijzonder brein gericht op het vinden van een beter passende toekomstige functie en werkomgeving (senior professional begin 50)

-Korte coaching van een studerende moeder met depressieve klachten gericht op het krijgen van meer inzicht in de eigen specifieke manier van hoogbegaafd zijn en het goed leren hanteren van de eigen energiebalans (midden 30)

-Re-integratietraject met behulp van het eigen MY Full Potential Profiel gericht op duurzaam herstel van het arbeidsvermogen (senior professional eind 40)

-Doorbraakcoaching met behulp van het eigen My Full Potential profiel van een worstelende vrouwelijke professional (begin 40)

-Intensieve emergency coaching gericht op stress reductie en burnout preventie van een senior medewerkster van een grote organisatie (eind 40)

-Individuele coaching van een hoogbegaafde onderneemster bij het leren hanteren van haar persoonlijke kwaliteiten en eigenaardigheden (midden 30)

-Individuele coaching van een vrouwelijke arts in het kader van een outplacementtraject voor de laatste fase van haar loopbaan (begin 60)

-Teamcoachingssessie  van een ondernemers duo gericht op het opsporen van de angel in hun samenwerking

-Persoonlijke Topdag; Grip op jouw hoogbegaafdheid (diverse klanten)

-Persoonlijke leerprocesbegeleiding om te komen tot een maatwerkplan voor persoonlijke en professionele ontwikkeling (diverse klanten)

-Individueel coachingstraject van een als high potential aangemerkte IT-er, gericht op het ontwikkelen van zijn soft skills (begin 30)

Individueel coachingstraject van een hoogbegaafde studente met ASS kenmerken, gericht op het ontdekken van haar passie en het vinden van betaald werk (midden 20)

-Individueel coachingstraject van een senior professional, gericht op het vinden van een bij haar talenten en ontwikkeling passende nieuwe functie (eind 40)

-Individueel coachingstraject van een strategisch beleidsadviseur, hoogbegaafd en gepromoveerd, gericht op het in co-creatie leren vormgeven van strategische sessies (eind 30)

Consultaties

– Telefonische consultaties van ouders over de begeleiding van hun kind die op de middelbare school dreigt vast te lopen door onderpresteren en/of faalangst

– Consultaties omtrent de aannemelijkheid van hoogbegaafdheid ondanks een levensloop vol met problemen en diagnoses

– Consultaties omtrent de aannemelijkheid van hoogbegaafdheid en de mogelijkheden om beter in verbinding te blijven met zichzelf en tegelijkertijd meer waardevolle relaties met anderen aan te kunnen gaan

– Consultaties omtrent het beter leren begrijpen en hanteren van de eigen hoog sensitiviteit

– Consultatie omtrent de vraag of de eigen specifieke levensgebeurtenissen te maken zouden kunnen hebben met een autisme spectrum stoornis en/of hoogbegaafdheid

– Consultaties omtrent de vraag hoe hoogbegaafdheid al dan niet expliciet in te zetten in het werk

– Consultatie omtrent hoogbegaafdheid en Asperger

Workshop/presentatie

  • Workshop: Coachen van hoogbegaafde professionals (voor coaches bij de rijksoverheid)
  • Presentatie: Hoogbegaafde patiënten (voor professionals in de 1e-lijns gezondheidszorg.