Leren over Hoogbegaafdheid

Workshops voor geïnteresseerden en voor professionals

Wil je je kennis en vaardigheden vergroten ten aanzien van hoogbegaafdheid, dan kun je deelnemen aan een of meerdere workshops. Ze zijn er voor geïnteresseerden en voor professionals.

Onder geïnteresseerden versta ik:

–  mensen die kenmerken van hoogbegaafdheid hebben en daarom meer willen weten over wat het betekent om hoogbegaafd te zijn;

– mensen die iemand in hun naaste omgeving hebben met kenmerken van hoogbegaafdheid/ hoogbegaafd zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een partner, kind, broer, zus, vriend of vriendin. Zij willen meer over hoogbegaafdheid en hoogbegaafd zijn weten, om die naaste beter te kunnen begrijpen en te ondersteunen.

Onder professionals versta ik:

– mensen die beroepsmatig in contact (kunnen) komen met hoogbegaafdheid. Het kan gaan om cliënten of patiënten, maar bijvoorbeeld ook om medewerkers, collega’s, studenten of klanten. Deze professionals willen meer kennis hebben over hoogbegaafdheid en hoogbegaafd zijn, omdat ze personen bij wie dit speelt, tijdig willen kunnen herkennen en op een juiste manier willen kunnen begeleiden en/of doorverwijzen.

Binnenkort kun je hier de aankondigingen voor diverse workshops vinden. Mocht je nu al je interesse kenbaar willen maken, dan kun je mij ook mailen of bellen om de mogelijkheden te bespreken.

Workshops en professionalisering:

  • Hoogbegaafd zijn
  • Hoogbegaafdheid en werk
  • Hoogbegaafdheid en leren

HB-groepen

Lijkt het je prettig om in een groep van gelijkgestemden meer kennis over hoogbegaafdheid op te doen en te leren om meer grip te krijgen op je typische HB-struikelblokken, dan is deelname aan een HB-groep wellicht een goede optie.

De bedoeling is om groepen (van 4 tot 6 en maximaal 8 personen) te gaan begeleiden die in een vergelijkbare situatie verkeren.

Ik denk dan aan:

  • Hoogbegaafde studenten
  • Hoogbegaafde promovendi
  • Hoogbegaafde jonge professionals
  • Hoogbegaafde (werkende) ouders

Ik zal op basis van de wensen van de deelnemers, een programma opstellen en de verschillende bijeenkomsten begeleiden. De bedoeling is echter dat alle deelnemers zelf heel veel aan het woord zullen komen en dat zo ook onderling veel van elkaar geleerd zal worden. Het horen van elkaars ervaringen, geeft (h)erkenning en verdieping. Het met elkaar meedenken, het geven van feedback of tips vanuit de eigen praktijkervaringen biedt veel steun en onvermoede mogelijkheden.

Heb je interesse om deel te nemen aan een groep, laat mij dat dan zo snel mogelijk weten. Ik kan dan iedereen bij elkaar brengen en starten met organiseren.

Per groep denk ik aan een programmaopzet met 6 tot 8 bijeenkomsten van 2 tot 2,5u per sessie.

Presentatie, lezing of college

Wil je door mij een presentatie, lezing of college over hoogbegaafdheid laten verzorgen, dan kan dat ook. Ik wil graag bijdragen aan het vergroten van de kennis over bijzonder slimme (jong) volwassenen, het wegnemen van vooroordelen en het verbeteren van het levensgeluk en succes van bijzonder slimme mensen die worstelen met hun vele vermogens.

Afspraak maken voor een kennismaking of strategiegesprek

Neem via e-mail of telefonisch contact op voor het maken van een afspraak voor het bespreken van de mogelijkheden. In een kosteloos kennismaking of strategiegesprek komen we er dan vast wel samen uit!

Voor het maken van een afspraak voor een gratis kennismaking of strategiegesprek bel je naar 06-25042355 of stuur je een mail naar esther@werkenaanleren.nl.