Over Esther

Ik ben Esther Backbier en ik ben de initiatiefnemer en eigenaar van Werken aan Leren.

Persoonlijk ben ik het beste te kenmerken als slim, sensitief en creatief. Dat is niet iets, wat ik altijd al heb geweten. Ik kon wel altijd redelijk makkelijk leren, maar wie ik nu precies ben, wat mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen zijn, dat heb ik lang niet geweten of beseft. Gelukkig komt dat inzicht met vallen en opstaan met de jaren alsnog!

Na het behalen van mijn vwo-diploma in Emmen, ben ik in Maastricht eerst twee jaar naar de lerarenopleiding van de Kunstacademie gegaan en daarna alsnog naar de universiteit. Ik ging Gezondheidsvoorlichting en opvoeding studeren en pikte van alles mee van het mooie studentenleven. Ik deed ervaring op met het begeleiden en trainen van mensen, maar ik ging ook onderzoek doen. Het doen van onderzoek heb ik vervolgens nog jaren gedaan bij verschillende universiteiten (met onder meer een promotie in de Gedrag- en Maatschappijwetenschappen als gevolg) en bij een beleidsonderzoek- en adviesbureau. Vanuit mijn nieuwsgierige aard, heb ik op een gegeven moment de overstap gemaakt naar het Ministerie van Justitie (en Veiligheid). Ik kwam daar als Strategisch Verkenner en Adviseur te werken bij de strategie directie van dat departement. Maar na een paar jaar begon het toch te knagen. Al dat kennis verzamelen en bewerken was wel leuk en ook kon ik wel aardig schrijven, maar al dat papier produceren, wie had daar nu echt wat aan? Ik ging nadenken. Wat vond ik nu echt leuk, wat vond ik echt belangrijk en wat deed ik zelfs nog zonder dat het mij gevraagd werd?

Ik ontdekte dat ik van jongs af aan eigenlijk het liefst bezig was met lerende mensen. Met het ondersteunen van hun leerproces. Dus op het moment dat ik er lucht van kreeg dat het ministerie een eigen Academie voor hun beleidsprofessionals wilde gaan starten, heb ik er dus alles aan gedaan om daarin een rol te kunnen spelen. Dat lukte, want ik mocht gaan werken aan de totstandkoming van de Justitie Beleidsacademie en ik werd de eerste programmamanager. Ik mocht bouwen aan de organisatie, de programma’s en modules ontwerpen en ook nog deelnemers en experts selecteren en begeleiden. Mijn droombaan!

Helaas komt aan dromen ook wel eens een eind. Er waren onder meer problemen ontstaan in het team, de bestuurders maakten nieuwe keuzes, er werd bezuinigd en gekrompen, mensen vielen weg of om, projecten werden gestart en gestopt, reorganisatie volgde op reorganisatie. Kortom, op een gegeven moment zat ik niet langer op een plek waar ik met mijn expertise, ervaring en talenten van waarde kon zijn voor medewerkers en organisatie. Ik had kunnen blijven en afwachten, maar ik koos er eind 2012 voor om op eigen benen te gaan staan. Om vanuit professionele vrijheid, mijn eigen dienstverlening gericht op het faciliteren van het leren van hoogbegaafde en/of hoogopgeleide professionals vorm te gaan geven. Heel spannend, maar ook ontzettend verrijkend en energiegevend!

Sinds 2017 ben ik op vrijwilligersbasis actief voor het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Als zeer ervaren onderzoeker begeleid en/of facilitair ik studenten en medewerkers van verschillende universiteiten en hogescholen bij het uitvoeren van hun onderzoek onder hoogbegaafde volwassenen. Centrale thema’s in dat onderzoek zijn: “hoogbegaafdheid en werk” en “hoogbegaafdheid en (mentale) gezondheid.”

Van 1 januari 2018 tot mei 2019 was ik tevens bestuurslid van het IHBV met als portefeuille Onderzoek en Wetenschap. Ook heb ik toen diverse bijdragen geleverd aan de nieuwe portefeuille Opleiding en Scholing.