Individuele begeleiding

Wanneer je graag actief wilt werken aan je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, dan kan ik jou daar op verschillende manieren in bijstaan of begeleiden. Het maakt mij daarbij niet uit of je als medewerker in (tijdelijk) loondienst of als zelfstandige professional (zzp-er) vanuit je eigen onderneming werkzaam bent. Ik beschik over ervaring in verschillende werkcontexten en ken en herken daardoor de verschillende dynamieken die voor jou en je werkrelaties van belang kunnen zijn.

Afhankelijk van jouw vraag en behoefte kan een traject uit slechts 3 sessies bestaan of uit 6, 9 of zelfs meerdere sessies verspreid over enkele maanden tot meer dan een jaar.

Klankborden

Mocht je vooral iemand willen hebben om mee te sparren over jouw loopbaan of worstelingen in de omgang met klanten, collega’s of jezelf. Iemand die jou helpt om jouw gedachten goed op een rijtje te krijgen, die jou kan spiegelen en confronteren, maar ook onverwachte invalshoeken, ideeën en verbindingen kan aanreiken, dan kan dat samen met mij!

In elk geval kun je er zeker van zijn, dat je mij niet zomaar van alles wijs kunt maken, dat ik geen dingen naar voren zal brengen die je al een miljoen keer hebt gehoord en voor jou niet werken. Mijn bijzonder slimme klanten hebben namelijk allemaal de ervaring dat ik hen kan volgen en doorgronden. Dat ik ze aan kan in tempo, complexiteit en intensiteit.

Wil jij ook ervaren hoe het is te klankborden met iemand die jou kan volgen, kan helpen focussen en zo nodig jou gedachten kan bijsturen? Maak dan direct een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek!

Individuele coaching trajecten

Een individueel coaching traject is altijd gebaseerd op jouw specifieke vraag, behoefte of verlangen. Met deze vraag, jouw verlangen en/of behoefte heb jij ook altijd een (soms tijdgebonden) persoonlijk of professioneel doel waar je naar toe wilt werken. Afhankelijk van jouw doel, ondersteuningswensen en financiële mogelijkheden maak ik een voorstel voor de opbouw en aanpak van jouw traject. Wanneer jij akkoord bent met dit voorstel, dan plannen we de afzonderlijke sessies in en gaan we van start!

Om je een idee te geven van de verschillende soorten individuele coaching of begeleidingstrajecten die ik bied, beschrijf ik hieronder een aantal mogelijkheden.

Wil jij weten of ik ook jou op passende wijze kan coachen of begeleiden, maak dan direct een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Grip op je hoogbegaafdheid

Wanneer je worstelt met de vraag of je hoogbegaafd zou kunnen zijn en wat dat zegt over het leren hanteren van zowel je kwaliteiten als je eigenaardigheden, dan kun je daar met mij gedurende 1 hele dag of in 3 dagdelen mee aan de slag.

Aan het einde van de Topdag of het 3traject heb jij een persoonlijk plan maken waarmee je een of enkele van je specifieke kwaliteiten kunt doorontwikkelen op een manier die bij jouw hoogbegaafdheid past óf een persoonlijk plan waarmee je een of enkele van je specifieke eigenaardigheden die horen bij jouw hoogbegaafdheid kunt leren hanteren. Een combinatieplan voor je kwaliteiten en eigenaardigheden is uiteraard ook mogelijk.

Loopbaancoaching

Wanneer het niet (meer) zo lekker loopt in je werk of je weet dat je op afzienbare termijn een nieuwe passende functie moet zien te vinden, dan kan ik je ondersteuning bieden in de vorm van een individueel loopbaantraject.

In het traject zullen we afhankelijk van wat jij al weet over jezelf, verkennen wat jouw talenten, persoonlijkheidskenmerken, competenties, leerstijlen en leerbelemmeringen zijn. Ook zullen we in kaart brengen wat jouw typische energiegevers en energievreters zijn. Maar ook wat jou uit balans kan brengen en wat er aan bijdraagt dat je terug in balans kunt komen.

In het traject zullen verder de randvoorwaarden die voor jou belangrijk zijn in relatie tot werk in kaart worden gebracht. Deze randvoorwaarden kunnen variëren van heel praktisch zaken tot en met het aspect van zingeving. Bij de randvoorwaarden horen overigens ook de eisen en wensen die hebt vanuit je privé omstandigheden. Het maakt voor je werkbelasting en loopbaan namelijk uit of je óók nog rekening te houden hebt met o.a. dagelijkse of periodieke zorgtaken en/of het feit dat je kostwinnaar bent, en/of een lichamelijke of andere beperking hebt, en/of een tijdrovende hobby of passie hebt.

Afhankelijk van wat je wilt en wat jouw exacte mogelijkheden en omstandigheden zijn, kan ik je of ondersteunen bij het nemen van diverse stappen die horen bij jobcrafting, solliciteren of het gaan starten als zelfstandig ondernemer.

Ontwerpen van jouw ontwikkelplan

Wil jij jezelf verder ontwikkelen, maar heb je geen duidelijk idee hoe je dat zou kunnen aanpakken, dan kun je gebruik maken van mijn expertise en ondersteuning bij het maken van jouw hoogstpersoonlijke ontwikkelplan.

-Het kan zijn dat je de wens hebt om je in een bepaalde richting te ontwikkelen, maar dat je zelf niet goed kunt inschatten welke functie, opleiding, cursus of training nu eigenlijk het beste past bij wat jij al in huis hebt en wat jij straks wilt weten, kunnen of inzetten.

-Het kan zijn dat je graag zicht wilt hebben in wat jouw specifieke kwaliteiten of talenten nu precies zijn en hoe jij die zou kunnen inzetten en/of ontwikkelen in werksituaties of door middel van een opleiding, training of cursus.

Het kan ook zijn dat je jezelf professioneel wilt ontwikkelen zonder een formele opleiding, cursus of training te volgen. Dat je graag ideeën wilt opdoen en een concreet plan wilt maken, waardoor jij kunt zorgen dat je bepaalde kennis vergaart of bepaalde vaardigheden of competenties ontwikkelt.

Ontwikkelingsgerichte coaching of leerprocesbegeleiding

Wanneer er vanuit je werk en jezelf een bepaalde druk en motivatie is om aan jouw professionele skills te werken, dan kan ik jou door middel van ontwikkelingsgerichte coaching of individuele leerprocesbegeleiding ondersteunen bij het (door)ontwikkelen van bepaalde vaardigheden of competenties.

-Het kan zijn dat je een veelbelovende young professional bent en dat je van je leidinggevende mee hebt gekregen dat je aan je soft skills moet werken, om kans te blijven maken op een vast contract of een promotie.-

-Het kan zijn dat je (vermoedelijk) hoogbegaafd bent en dat je (plotseling) van je leidinggevende te horen hebt gekregen dat je aan je organisatie sensitiviteit of omgevingsbewustzijn moet gaan werken.

-Het kan zijn dat je (vermoedelijk) Asperger hebt en dat je (opnieuw) van je leidinggevende te horen hebt gekregen dat je je beter moet aanpassen of dat je je meer open moet stellen naar collega’s en/of klanten.

-Het kan zijn dat je gewoon je werk goed wilt doen, maar dat je telkens te horen krijgt dat er iets niet deugt aan hoe je je werk doet.

Re-integratie of outplacement

Ik verzorg ook individuele begeleidingstrajecten die onder de noemer re-integratie of outplacement vallen.

Bij een re-integratietraject help ik je op een goede manier terug te komen in je eigen of een nieuwe functie binnen dezelfde of een andere organisatie. Ik besteed in dergelijke trajecten veel aandacht aan het creëren en behouden van een goede energiebalans. Hierbij is het essentieel om naar alle rollen te kijken die jij in je leven te vervullen hebt en naar de manier waarop jij grenzen stelt en waarop jij communiceert. We kijken dus niet alleen naar jou als professional, maar ook naar jou als privé persoon.

Als je terug gaat naar je eigen functie en team, dan kan het belangrijk zijn om aandacht te besteden aan het herstel van wederzijds vertrouwen en het vergroten van de eigen weerbaarheid.Wat  er precies nodig is, zullen we in de intake bespreken en waar mogelijk (periodiek) afstemmen met de leidinggevende.

Bij een outplacement traject help ik je op een systematische manier alle stappen te zetten die nodig zijn om een nieuwe en bij jou passende functie bij een andere werkgever te vinden. Ik help je eerst helder te krijgen wat de betekenis van werk voor jouw is en aan welke randvoorwaarden een nieuwe functie voor jou zou moeten voldoen. We maken vervolgens een zorgvuldig profiel van jouw kennis, ervaring, talenten en ontwikkelpunten. Daarna gaan we ons richten op het zo optimaal mogelijk presenteren van jezelf en het vinden van de functies en werkomgevingen die het beste bij jou zouden kunnen passen. Je gaat ook zo snel mogelijk in de praktijk aan de slag met het voeren van netwerkgesprekken, het benaderen van vacaturehouders en het schrijven van motivatiebrieven en het optimaliseren van je LinkedIn profiel en curriculum vitae.

NB: Bij intensievere trajecten werk ik indien mogelijk en zinvol, samen met een andere coach of begeleider met een aanvullende expertise, ervaring en professioneel netwerk.

Sessies

De sessies kunnen in mijn praktijkruimte plaatsvinden, maar ook op een nader over een te komen externe locatie. Tussen de sessies door kunnen tevens contactmomenten via de telefoon, Whatsapp, e-mail of Skype afgesproken worden.

Voor het maken van een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek bel je naar 06-25042355 of stuur je een mail naar esther@werkenaanleren.nl.