Kennislinks

IHBV zie: https://ihbv.nl/

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen zet zich in om jet leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren, zodat hun talenten optimaal tot ontplooiing komen. Op hun website is heel veel informatie te vinden over hoogbegaafdheid bij volwassenen, zoals leaflets, artikelen, links. Ook vind je aankondigen voor activiteiten rondom het thema hoogbegaafdheid en activiteiten voor hoogbegaafden zelf. Zoals bijvoorbeeld HB-Cafe’s die periodiek in verschillende steden georganiseerd worden.

Ben je op zoek naar een andere hulpverlener (psycholoog, coach, counseler) die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid, dan vind je op de website van het IHBV ook de nodige vermeldingen uitgesplitst naar provincie.

Mensa High IQ Society en Vereniging Mensa Nederland    zie: https://www.mensa.nl/

Mensa is een internationale organisatie van en voor zeer intelligente mensen met ruim 100.000 leden. Lid worden kan ieder die op een erkende intelligentietest scoort bij de hoogste 2 procent van de bevolking. Mensa Nederland telt bijna 4.500 leden.

Op de website van Mensa vind je informatie over hoogbegaafdheid en kun je een thuistest doen om een indicatie te krijgen van de hoogte van jouw IQ (intelligentie quotiënt). Wanneer je voldoet aan de lidmaatschapscriteria kun je  als je dat wilt, lid worden en deelnemen aan allerlei online en offline activiteiten met en voor andere Mensa leden.

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)    zie: http://www.autisme.nl/

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Op de website van de NVA is heel veel informatie te vinden over autisme bij kinderen, jongeren en volwassenen. Je vindt er beschrijvingen van kenmerken van verschillende vormen van autisme, maar ook behandel en/of begeleidingsmogelijkheden. Daarnaast vind je er aankondigingen van congressen, themadagen, cursussen en lezingen of oproepen voor deelname aan onderzoeken.

De vereniging heeft in iedere provincie en in veel grote steden een informatiepunt bemenst door vrijwilligers waar je naar toe kunt gaan of bellen voor meer informatie of steun. Ook organiseren de AIC’s (Autisme Informatie Centrum) regelmatig informatie, gespreks- of ontmoetingsbijeenkomsten voor mensen met een vorm van autisme of hun naasten. Lotgenotencontact kan heel belangrijk zijn voor erkenning, herkenning en steun.

Stichting Hoogbegaafd! zie https://stichtinghoogbegaafd.nl

De initiatiefnemers van de Stichting Hoogbegaafd! willen het uitwisselen van kennis en ervaringen over hoogbegaafdheid en hoogbegaafd zijn faciliteren. Op Facebook zijn onder hun vlag verschillende besloten groepen te vinden waar je lid van kunt worden en kennis en ervaringen kunt uitwisselen met gelijkgestemden. Ook worden allerlei life events en ontmoetingen georganiseerd. Laagdrempelig en zeer de moeite waard!